934.032.650 capsuleslh@gmail.com

 

Bases per a la selecció d’espectacles de les “Càpsules de L’Hospitalet 2018”

Obrim la convocatòria per a la selecció de 16 espectacles de 15 minuts de durada que formaran part de la programació 2018 de les Càpsules de L’Hospitalet.

Entenem per Càpsules espectacles de curta durada (15 minuts aproximadament), representats per entre 1 i 4 artistes, de proximitat, petit format i escenografia mínima i per a un grup de com a màxim 20 espectadors.

Aquest projecte té com a objectiu principal posar el fet escènic a l’abast de l’espectador, que potser no acostuma a anar a veure el “gran espectacle”, però que participa de la festa de les arts en petit format i amb curta durada.

Les propostes que rebem actuaran com a base de dades per a poder programar espectacles de petit format tant per a l’edició de Festes de Primavera de la ciutat de L’Hospitalet (20 i 21 d’abril de 2018), per al Festival de Teatre de Santa Eulàlia (25 i 26 de maig de 2018) com per a les diferents edicions dels dissabtes a Santa Eulàlia i d’altres programacions que es puguin presentar al llarg de l’any (amb dates per determinar).

El termini d’enviament de propostes comença el 12 de febrer i finalitzarà a les 23.59 hores del dimecres 28 de febrer de 2018.

 

Cóm funcionen les Càpsules?

Entenem per Càpsules espectacles de curta durada (15 minuts com a màxim), representats per entre 1 i 4 artistes, de proximitat, petit format i escenogra­fia mínima i per a un grup de com a màxim 20 espectadors.

Un cop assentades aquestes premisses, les Càpsules conformen un circuit entre 4 espais escollits per a l’ocasió en cada un dels quals es representen les peces escèniques simultàniament tantes vegades com grups de públic s’hagin creat (amb un màxim de quatre passis) i són els espectadors, conduits pels guies, els que es mouen d’espai en espai, d’escenari en escenari.

La durada de l’activitat, des que es posen les entrades a la venda fins que acaben els espectacles, és de 90 minuts aproximadament.

De cara al muntatge i desmuntatge, les companyies podran accedir als espais escènics dues hores abans de l’espectacle i disposaran d’ almenys 30 minuts per desmuntar-ho tot.

 

Presentació de les propostes

 • Podeu presentar les vostres propostes fins al 28 de febrer de 2018 fent-les arribar al correu capsuleslh@gmail.com.
 • Les propostes seran sotmeses a una selecció, en la que es valorarà la qualitat estètica i temàtica, a més de la viabilitat del muntatge escènic, mitjançant el material enviat.
 • Cal emplenar la fitxa d’inscripció amb totes les dades que s’hi demanen Les peces presentades poden respondre a qualsevol disciplina artística (teatre, circ, clown, dansa, música, titelles, etc.) tant per a públic adult com familiar.
 • La durada de la peça ha de ser entre 12 i 15 minuts.
 • En cas que sigui parlada, cal que sigui en català o en castellà
 • Cal adjuntar un mínim de dues fotografies (una vertical i una altra horitzontal) per poder-les fer servir a la difusió. Cal que siguin de bona qualitat per a poder-les reproduir en mitjans impresos. Seran benvinguts i fins i tot celebrats altres materials de suport: teasers, vídeos promocionals, més fotografies, etc.
 • És imprescindible que ens feu arribar un vídeo (o link per poder visionar-lo) amb una part o la totalitat de la peça per tal de poder valorar-la. No és important la qualitat de la gravació, només necessitem fer-nos una idea.
 • Les propostes presentades han de tenir requeriments tècnics mínims o nuls. En cas que n’incloguin, aniran a càrrec de la companyia. No obstant això, es podrà utilitzar material ja existent a l’espai (taules, cadires,…).
 • Per a tot tipus d’assistència tècnica, per mínima que sigui, cada grup o companyia haurà de disposar d’una persona encarregada de realitzar-la.

 

 • La selecció de les companyies es farà pública el 9 de març de 2018

 

 

CONDICIONS ECONÒMIQUES

El preu de les entrades:

 • El preu de les entrades serà el mateix per a totes les representacions: 5 € per a veure les quatre càpsules.
 • Les entrades es poden adquirir o bé el mateix dia de les Càpsules 30 minuts abans de començar o bé de forma anticipada a través de la plataforma d’Atrápalo.
 • No descartem poder oferir, en segons quines edicions, altra mena d’abonaments o descomptes per tal d’afavorir l’assistència de públic o bé ajustar-nos més i millor a les característiques de cada esdeveniment.

El benefici per a les companyies:

 • El benefici per a les companyies serà de 150€ nets pel conjunt de representacions que calgui fer, amb un mínim d’un passi i un màxim de quatre.
 • Per a fer efectiu el pagament caldra presentar factura, sigui a nom de la companyia o a nom d’algun dels seus integrants.
 • El Servei de Promoció Cultural i el Centre Cultural La Bòbila assumiran les despeses d’imatge de les Càpsules de L’Hospitalet, la impressió de cartells i flyers, el disseny de la web i les despeses que es derivin del fet de posar-la en funcionament.

 

Premi del públic

 • D’entre els 16 espectacles que escollim en aquesta edició el públic n’escollirà un per votació. Aquest espectacle es representarà com a inici del projecte Terrats en Cultura el dia 20 de juliol amb un cachet fixe que es pactarà amb la companyia seleccionada.
 • Els guanyadors es comprometen a fer tots els possibles per a representar la peça seleccionada en el dia establert per a Terrats en Cultura i que els serà comunicat amb suficient antelació.

 

Contacte
Per a més informació es pot consultar la pàgina web (www.capsuleslh.cat) o contactar amb l’organització del festival a través de capsuleslh@gmail.com.