934.032.650 capsuleslh@gmail.com

CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D’ESPECTACLES PER A LES CÀPSULES DE L’HOSPITALET 2017

QUÈ SÓN LES CÀPSULES DE L’HOSPITALET?

Bàsicament les Càpsules són petites dosis artístiques comprimides en càpsules de 15 minuts que es poden degustar de quatre en quatre.

Amb les Càpsules de L’H ja fa uns anys que ens hem sumat a la modalitat artística dels micro espectacles que ofereix una manera particular d’entendre els espectacles escènics apropant l’escenari allí on hi ha el públic. Aquesta fòrmula posa l’espectacle a l’abast de l’espectador que potser no acostuma a anar a veure grans muntatges, però que participa de la festa del petit format.

D’altra banda, per a aquelles persones que ja gaudeixen regularment del fet d’assistir a representacions artístiques oferim l’al·licient de viure una experiència diferent: espectacles en espais insòlits, per a grups de públic de màxim 20 persones i els artistes pràcticament a tocar del públic.

Des de Càpsules de L’Hospitalet hem anat creant a la ciutat una programació estable d’aquest gènere escènic que no es limita a les representacions exclusivament teatrals, sinó que està oberta a altres disciplines artístiques: teatre de nova creació, dansa, circ, cabaret, música, espectacles infantils o, fins i tot, recuperació de peces clàssiques breus (entremesos i peces clàssiques del teatre).

Actualment, les edicions de les Càpsules ofereixen diferents convocatòries al llarg de l’any tant durant les Festes de Primavera de la ciutat de L’Hospitalet com a travès dels dissabtes a Santa Eulàlia adreçades tant a públic adult com familiar. Aquesta oferta va creixent dia a dia i s’està ampliant a altres districtes de la ciutat que se sumen a aquest format per a les seves celebracions.

Càpsules de L’Hospitalet és gestionat per Plàudite Teatre- Espai d’Arts Escèniques i l’Ajuntament de L’Hospitalet a través del Servei de Promoció Cultural i el Centre Cultural La Bòbila.

 

CONVOCATÒRIA I REQUISITS PER PARTICIPAR EN LES CÀPSULES DE L’HOSPITALET.

S’obre la convocatòria per tal de rebre propostes d’espectacles per a l’any 2017.

Les propostes que rebem actuaran com a base de dades per a poder programar espectacles de petit format tant per a l’edició de Festes de Primavera de la ciutat de L’Hospitalet (22, 28 i 29 d’abril de 2017) com per a les diferents edicions dels dissabtes a Santa Eulàlia i d’altres programacions que es puguin presentar al llarg de l’any (amb dates per determinar).

Podeu presentar les vostres propostes fins al 10 de febrer de 2017 fent-les arribar al correu capsuleslh@gmail.com.

Cal emplenar la fitxa d’inscripció amb totes les dades que s’hi demanen Les peces presentades poden respondre a qualsevol disciplina artística (teatre, circ, clown, dansa, titelles, etc.) tant per a públic adult com infantil.

La durada màxima de la peça ha de ser d’entre 12 i 15 minuts.

En cas que sigui parlada, cal que sigui en català o en castellà

Cal adjuntar un mínim de dues fotografies (una vertical i una altra horitzontal) per poder-les fer servir a la difusió. Cal que siguin de bona qualitat per a poder-les reproduir en mitjans impresos. Seran benvinguts i fins i tot celebrats altres materials de suport: teasers, vídeos promocionals, més fotografies, etc.

És imprescindible que ens feu arribar un vídeo (o link per poder visionar-lo) amb una part o la totalitat de la peça per tal de poder valorar-la. No és important la qualitat de la gravació, només necessitem fer-nos una idea.

 

CONDICIONS TÈCNIQUES

Tot i que una de les bases del micro teatre és poder oferir un fet escènic amb els mínims materials tècnics possibles, sovint són necessaris alguns elements per poder donar més presència a algun dels espectacles.

Cal dir que ara per ara no disposem d’un equip concret per a cobrir les necessitats tècniques, tan sols d’equips de llums mòbils molt bàsics així com d’àudio.

Amb aquest projecte volem proposar una manera col·laborativa i autogestionària d’entendre la difusió artística. Així doncs, tot i que les postres possibilitats són limitades, estem disposats a buscar solucions als requeriments que els projectes puguin necessitar. D’altra banda, la singularitat dels llocs on representarem els espectacles determinarà bona part de les necessitats tècniques.

En definitiva, els projectes presentats hi haurien a tendir a ser propostes on els elements tècnics tinguin poc pes.

 

CONDICIONS ECONÒMIQUES

El preu de les entrades:

L’única condició genèrica és el preu de les entrades, que serà el mateix per a totes les representacions: 10 € si es compra un abonament per a les quatre càpsules el mateix dia de la representació.

És possible obtenir un descompte del 10% presentant el Carnet de Biblioteques. El preu quedaria doncs fixat en 9 €.

Els abonaments es poden adquirir o bé el mateix dia de les Càpsules 30 minuts abans de començar o bé de forma anticipada a travès de la plataforma d’Atrápalo.

No descartem poder oferir, en segons quines edicions, altra mena d’abonaments o descomptes per tal d’afavorir l’assistència de públic o bé ajustar-nos més i millor a les característiques de cada esdeveniment.

El benefici per a les companyies:

El benefici per a les companyies depèn de la recaptació de la taquilla que, un cop s’hagin restat les despeses de gestió, es repartirà a parts iguals entre totes les companyies participants. L’organització de les Càpsules es quedarà amb un 20% del benefici en concepte de gestió.

D’altra banda, en cas que els beneficis fossin molt minsos, l’organització garanteix un mínim de 100 € a cada companyia per tal que puguin cobrir les despeses generades per la representació de les càpsules. Caldrà que presentin factura per a poder cobrar, sigui a nom de la companyia o a nom d’algun dels seus integrants.

Si per algun motiu l’aforament és superior al de 20 persones, tot el que excedeixi quedarà com a fons econòmic per al projecte de les Càpsules i poder fer front a petites despeses que es generin de la seva execució.

El Servei de Promoció Cultural i el Centre Cultural La Bòbila assumiran les despeses d’imatge de les Càpsules de L’Hospitalet, la impressió de cartells i flyers, el disseny de la web i les despeses que es derivin del fet de posar-la en funcionament.

 

ALTRES

L’organització pot introduir les modificacions que consideri necessàries per tal que cada edició de les Càpsules que es programi tingui garantides les millors condicions tant per artistes com per al públic assistent. En qualsevol cas, l’organització de Càpsules de L’Hospitalet es compromet a informar-ne a les companyies abans de tancar la programació.

Participar en aquesta convocatòria implica que les companyies programades accepten completament totes les condicions esmentades en aquestes bases. Les inscripcions i representacions que no compleixin les condicions establertes en quedaran automàticament excloses.